Kìm bóp bê tông máy 55 cũ

Kìm bóp bê tông đã qua sử dụng, kìm máy 55.