Búa phá đá thủy lực cũ BC08

Búa phá đá thủy lực cũ gắn thêm máy công trình nếu cần.

Bán hoặc cho thuê Giá mềm.

Liên hệ tư vấn Hotline 0965.407.386