Búa phá đá cũ STB1550D

Búa phá đá cũ STB1550D. Búa đã qua sử dụng vẫn còn mới và bền.

Giá mềm